Welkom

Kruibeke.TV wil meer dan ooit tussen de mensen staan.Welkom op onze Kruibeekse TV!

Heb je nieuws van de buurt of  uit je straat,
Wil je iets aan kaarten?
Wil je een groots gebeuren wereldkundig maken?

Dan moet je bij ons zijn!

Johan Arnout
Nieuwstraat 34
9150 Rupelmonde KRUIBEKE

0496 217734

Privacy

Kruibeke.TV is een onbezoldigd vrijwilligersinitiatief, dat lokaal nieuws uit onze gemeente wil brengen.
Kruibeke.TV wil zich strikt aan de privacy wetten houden.
De wetgever laat toe om op publieke plaatsen en vergaderingen met een publiek karakter te filmen.
Hiervoor is geen voorafgaande toelating nodig.
Wij willen het vooral leuk en gemoedelijk houden.
Het is uiteraard NIET de bedoeling om iemand tegen zijn wil in beeld te brengen.

Kom je in beeld en heb je dit liever niet?
Geen nood een e-mailtje of een eenvoudig verzoek en je wordt zo snel mogelijk uit de film verwijderd.

Qua auteursrechten vallen de opnames steeds binnen het kader van de normale nieuwsgaring.
Niettemin is er steeds contact met de artiest en wordt zijn goedkeuring gevraagd voor de betreffende opname.
Voor achtergrondmuziekfragmenten wordt gewerkt met de Creative Commons license.

Google+