Wie heeft er schrik van de prik?

Bloedgeven is een nobel doel. Het is nodig om je medemens te helpen.

Om eventuele onbehagelijke gevoelens bij potentiële bloedgevers te relativeren, wil Kruibeke.TV het onderwerp positief en ludiek voorstellen onder het motto “Wie heeft er schrik van de prik? ”

De slogan van Kruibeke.TV “Smile, je komt zó in beeld” werd voor de gelegenheid omgedoopt in “Smile, óók als men je prikt !”

De opnames vonden plaats tijdens de bloedinzameling in Bazel op 14 oktober.
Ik heb mijn uiterste best gedaan om niemand in beeld te brengen die dit liever niet wilde.
Ben jij in beeld en heb je dit liever niet, mail me even en ik verwijder aanstonds de passage waarin je in beeld komt.

Met dit filmpje hoop ik de interesse te wekken van iedereen die nog nooit bloed gaf.
Ben je geneigd om het ook eens te proberen, neem dan contact met het rode kruis om te weten waar en wanneer je terecht kan!

Tags:
 

Comments are closed.