Enquête moet nood aan busverbinding aantonen

In samenwerking met de gemeentediensten van Bornem, Sint-Amands, Temse en Kruibeke organiseert de groep ‘Haal De Lijn over de brug’ een enquête bij de bewoners van de vier gemeenten. Daarin wordt gepeild naar de nood voor een busverbinding die de Scheldebrug oversteekt. Ook in scholen, ziekenhuizen, bedrijven, ziekenfondsen en vakorganisaties krijgen mensen de kans om de enquête in te vullen.
‘Naar ons aanvoelen is er veel vraag naar een dergelijke busverbinding’, vertelt Dirk Smet van de actiegroep. ‘Zonder cijfers staan we natuurlijk nergens. Daarom lanceerden we een grootschalige enquête. Met de cijfers willen we kunnen aantonen dat er wel degelijk een nood is’.
De enquête werd gelanceerd in samenwerking met de verschillende gemeenten. We zijn zeer tevreden over deze samenwerking. De gemeenten zijn een belangrijke steun bij het verspreiden van de enquête, vertelt Smet.
De groep hoopt op een zo groot mogelijk draagvlak van de eisen. Eind mei wordt de bevraging overal afgesloten.
Met de verkregen cijfers zal de actiegroep zijn eisen kracht bijzetten. Hij blijft vragen naar de grondige gebiedsevaluatie die De Lijn beloofd had. ‘In tussentijd vragen we twee of drie extra bussen per dag tussen Bornem en Temse. En in uitbreiding daarnaast ook een betere verbinding met Willebroek’, zegt Smet.

Volgens de actiegroep zijn het veelal mensen die op ziekenbezoek willen gaan in de ziekenhuizen van Bornem en Willebroek die problemen ondervinden.
Jan Hertog, directeur van de Sint-Jozefkliniek, met campussen in Bornem en Willebroek, ziet kansen in een betere busverbinding. ‘Vooral oudere patiënten hebben vaak problemen om vlot met de bus tot bij ons te geraken. Een betere verbinding tussen het Waasland, Klein-Brabant en bij uitbreiding Willebroek is zeker wenselijk’, zegt hij.
Op 2juni zal er een ludieke actie plaatsvinden om de resultaten van de bevraging aan De Lijn bekend te maken. Hoe die actie er precies zal uitzien, staat nog niet helemaal vast. ‘Het zal zeker niet onopgemerkt voorbijgaan’, vertelt Smet. Het zal gepaard gaan met speeches, optochten en fanfares. Ook zullen er enkele ‘Benidorm Basterds’ op een scooter de verbinding symbolisch inwijden.De enquête online invullen kan op www.kruibeke.tv/haal-de-lijn-over-de-brug

Comments are closed.