Jubileumviering 35 jaar Kerkkoor Jubilate

Er wordt druk gerepeteerd in Kruibeke!
Het kerkkoor jubilate uit bestaat 35 jaar.
Om dit te vieren luisteren zij een rechtstreekse TV mis op, die wordt uitgezonden op 20 mei om 10 uur

RECHTSTREEKS UITGEZONDEN H.MIS DOOR V.R.T.-ÉÉN , vanuit de kerk O.L.Vrouw ten hemel opgenomen te Kruibeke en opgeluisterd door de koren Jubilate en De Notelaar o.l.v. Cecile Martens.
Op zondag 20 mei 2012 om 10u

Korte historiek: De stichtingsvergadering vond plaats op woensdag 24 maart 1976 in aanwezigheid van onderpastoor Theo Hebbelinck, koster Albert De Maeyer, Cecile Martens en Leo Peirsman met als hoofddoelstelling : het met gezangen opluisteren van kerkelijke erediensten, voornamelijk in de parochiekerk “Onze Lieve Vrouw ten hemel opgenomen”, dit in een geest van onbaatzuchtige christelijke dienstbaarheid ten dienste van de Heer en zijn Kerk.
De koorleden worden hierop voorbereid tijdens de wekelijkse repetities op donderdagavond om 20u o.l.v. Cecile Martens die de dirigentenstok reeds vanaf het prille begin hanteert.
Het koor “Jubilate” is het parochiekoor dat openstaat voor iedereen.
Ieder zondag wordt met aangepaste gezangen de eucharistieviering opgeluisterd. Ook op kerkelijke feestdagen verzorgt men de diensten. Voor het opluisteren van huwelijken, begrafenissen, of andere vieringen kan men steeds het koor contacteren.
Als bijkomende doelstelling geldt: het organiseren van sommige profane nevenactiviteiten, als daar zijn de jaarlijkse kooruitstap en het jaarlijks koorfeest, om onder meer de sociale cohesie, het samenhorigheidsgevoel en vriendschap te bevorderen , dit in geest van christelijke naastenliefde.
Enkele hoogtepunten uit de voorbije 35 jaar.
1981 – Herfstconcert i.s.m. het Antwerps kamerorkest.
1985 – Pausbezoek: deelname aan de open luchtviering in St. Denijs-Westrem.
– Deelname aan het T.V. programma “Lied van mijn land” van de toenmalige B.R.T. , waarvan de opnames gebeurden in het Amerikaans theater te Brussel.
1986 – Kerstconcert i.s.m. de Mariakantorij van Sint-Niklaas.
1989 – Één van de hoogtepunten in het koorbestaan is zeker de diakenwijding van Pierre Van Wolvelaer, waar de liederen als hemelse muziek klonken in de kathedraal van Gent.
1991 – Kerstevocatie i.s.m. toneelgroep K.A.T., de koninklijke fanfare St. Cecilia, de jongerenbeweging De Regenboog en figuranten uit de catechesegroep.
1996 – Kerstevocatie “ Ode aan de vreugde” i.s.m. toneelgroep K.A.T. en de koninklijke fanfare St. Cecilia.
2001 – Concert ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan i.s.m. het Kasteelkoor, De Notelaar en Cantatille.
Bij deze viering gaf het bisdom blijk van zijn grootste erkenning door de uitreiking van verschillende diploma’s, platina en zilveren erepenningen van de orde van Sint-Bavo.
Het koor nam ook ook jaarlijks deel aan de volkszangavond met profane liederen.
2006 – 30 jaar koor Jubilate: dank- en jubelviering in de parochiekerk i.s.m. het kasteelkoor en aan het orgel Dhr. Karel Van Poeck.

2 Comments