Kikvorstbos masterplan

De afgelopen maanden sloegen het Kruibeeks jeugdatelier Kikvorst en Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) de handen in elkaar. Beiden hechten veel belang aan ‘wilde landjes’: stukjes vergeten groen waar kinderen en natuur vrij spel krijgen. Ze werkten samen met stagiair Koen De Paepe een masterplan uit voor het oud wilgenbosje in de Polderstraat waar Kikvorst haar jeugdwerking heeft.

Ann Sels, projectleidster bij RLSD, herinnert zich ‘hoe we als kinderen vrij buiten speelden, kilometers ver op ontdekking gingen op stukjes niemandsland, een bosje of weide in de buurt. Kinderen van nu hebben het moeilijker om nog zo onbezonnen hun gang te kunnen gaan. Het besef groeit dat we onze kinderen meer kansen tot vrijer spel moeten geven. Niet op speeltoestellen bedacht door slimme speelgoedbedrijven, maar wel met water, zand en stenen in een uitdagende natuurlijke omgeving.

Jeugdatelier Kikvorst werkt sinds 2010 in deze geest vanuit haar Kikvorstbos. In mei vonden RLSD en het jeugdatelier elkaar in de uitwerking van een ontwikkelingsplan voor het verwaarloost stuk bos. RLSD gaf advies over streekeigen beplanting en het toekomstig beheer. Regionaal Landschap zette Koen De Paepe, stagiair landschapsarchitectuur, op het project en hij er in slaagde om dromen, wensen en eisen een plek te geven in een masterplan.

‘Het participatietraject naar dit masterplan was een unieke ervaring voor mij als stagiair’, getuigt Koen De Paepe. ‘De inbreng van de leiding was zeer belangrijk voor het welslagen van het project en samen met eigen inzichten en de kennis van RLSD ben ik tot het masterplan gekomen. Het was als stagiair leerrijk om een heel proces mee te maken. Vertrekkende van een verkennend gesprek, via participatie, terugkoppeling en bijsturing te komen tot een prikkelend masterplan. Het masterplan is nu de leidraad voor de geplande ingrepen. Mijn werk zit er op en het is fijn te merken dat ‘Kikvorst en vrienden’ morgen al een Open Klusdag organiseert om het plan in realisaties om te zetten, blikt Koen terug.

Kim Raes, ancien bij Kikvorst, is blij met de begeleiding en het toffe ontwerp van Koen en RLSD. ‘We zijn dan ook fier een echt infobord voor buren, ouders en passanten te kunnen onthullen. Kinderen tussen 6 en 13 jaar die nog zin hebben in een toffe workshop schrijven best snel in’.

Comments are closed.