20121007 debattle deel 2 C de lijsttrekkers Mobiliteit

De visie over mobiliteit is zéér uiteenlopend. DENERT verdedigt al jaren gemengd verkeer en heeft dit in verscheidene straten geïmplementeerd. Dit heeft tot gevolg dat de zwakke weggebruikers zich tussen het snel verkeer dienen te begeven. Niet iedereen is hierover even enthousiast. Bovendien zijn de schaarse fietspaden in onze gemeente door Vlaanderen gerealiseerd en niet door de gemeente Kruibeke. De standpunten van de partijen komen hier aan bod.

Comments are closed.