Open milieuraad

Op de open milieuraad werd toelichting gegeven over De Polders van Kruibeke.Iedereen was welkom in de Brouwerij. Verschillende sprekers gaven meer uitleg geven over de toekomst van de Polders van Kruibeke.

Still0327_00000Programma

  • Voorwoord – Herman Van Broeck, voorzitter van de milieuraad
  • Geschiedenis van de polders – Jos Stassen, burgemeester
  • Veiligheid en onthaal in de polders – Stefaan Nollet, Waterwegen en Zeekanaal
  • Natuur in de polders – Laurent Vanden Abeele, Agentschap Natuur en Bos
  • Opportuniteiten voor de toekomst – Jos Stassen, burgemeester
  • Vragenronde en receptie

Comments are closed.