Het Laatste Oordeel naar de Heemkundige Kring

Onder impuls van wijlen Gregie De Maeyer (1951-1998) rolde eind 1993 het eerste ‘Het Laatste Oordeel‘ van de pers. Een twintigtal enthousiaste redacteuren schreef maandelijks het op roze papier gedrukte maandblad vol. Een al even gemotiveerde groep ‘wijkmeesters’ busten de gazet bij de meer dan zevenhonderd abonnees.
 laatste oordeel
Tien jaar lang bracht Het Laatste Oordeel het echte dorpsnieuws uit Groot-Kruibeke. Het blad was ludiek, soms cynisch, af en toe ernstig, maar vooral ook onafhankelijk. In december 2003 hield de krant op te bestaan. Het was mooi geweest.
 laatste oordeel 2
Niettegenstaande de krant stopte, blijven een aantal redacteuren van toen toch nog tweemaandelijks vergaderen. Een van de onderwerpen die telkens op de agenda staat is van hoe we de schrijfselen kunnen bewaren voor het nageslacht. Er werden verschillende pistes onderzocht: het opbergen van de kranten in een brugpijler langs de E17, hen door een satelliet van de firma Verhaert in een baan rond de aarde laten brengen of de ingebonden jaargangen bezorgen aan de Heemkundige Kring Wissekerke. Uiteindelijk werd voor die laatste optie gekozen.
Op 1 april werden de tien ingebonden jaargangen worden overhandigd aan de Heemkundige Kring Wissekerke in café de Drij Klakken.
Namens Het (ex)-Laatste Oordeel
Patrick Pauwels (laatste) Voorzitter
Ignace Hooftman  (laatste) Hoofdredacteur
IMG_9220 IMG_9223 IMG_9224 IMG_9225 IMG_9228 IMG_9229 IMG_9230 IMG_9231 IMG_9232 IMG_9234 IMG_9235 IMG_9237 IMG_9238 IMG_9239 IMG_9240 IMG_9241 IMG_9242 IMG_9243 IMG_9244 IMG_9245 IMG_9247 IMG_9248 IMG_9252 IMG_9253

One Comment