Kruibeke.TV breidt drastisch uit en wordt VZW

werkende leden Kruibeke.TV vzw 2

Kruibeke.TV, in februari 2011 opgestart als een lokaal één-mans internet TV station, krijgt stevige hulp en een nieuwe structuur.
Johan Arnout , initiatiefnemer van Kruibeke.TV, wilde met dit initiatief, de verenigingen ondersteunen en hun activiteiten promoten. Hij kon hiervoor rekenen op bereidwillige medewerking en steun van enkele bevriende lokale cineasten en fotografen.
Kruibeke.TV vzw is een samenwerkingsverband van vrijwilligers telkens met een andere specialisatie:

• Filmmakers en fotografen
• Uiterst bekwame IT medewerkers
• Logistieke know-how en draagkracht
• Degelijke juridische omkadering
• Maatschappelijk engagement om het vervoer over de Schelde in Temse vlot te krijgen

Zetel

Kruibeke.TV vzw
Nieuwstraat 34 9150 Kruibeke
0496 21 77 34
E-mail johan@kruibeke.tv
Website www.kruibeke.tv

Bestuur

• Johan Arnout , voorzitter en filmmaker
• Toon Pauwels, ondervoorzitter en vertegenwoordiger in de cultuurraad van Kruibeke
• Gerry Noens, secretaris, fotograaf
• Dirk De Roy, Penningmeester, geluidsingenieur
• Wim de Maeyer, ICT specialist, bestuurslid

Werkende leden

• Hugo Bredael, filmmaker
• Freddy Ledent, filmmaker
• Eddy Servotte, fotograaf
• Robert Kokken, fotograaf, fotobewerking
• Karl Moens, juridisch adviseur
• August Horemans, informatica
• Robert Van Hemeldonck, informatica
• Dirk Smet, mobiliteit, Haal de Lijn over de brug

Kruibeke.TV is een kruisbestuiving tussen de lokale initiatieven in de gemeente Kruibeke en jarenlange werking van de Antwerpse Computerclub C&T vzw waar Johan Arnout eveneens voorzitter is. Hierdoor worden uitdagende IT oplossingen mogelijk. De samenwerking met het Sint-Joris instituut in Bazel rond “Creatief met ICT” is hier zeker niet vreemd aan.

Voorgeschiedenis

Naar aanleiding van het Mercatorjaar in 2012 werd naast de promotie van de feestelijkheden met de filmpjes, een waanzinnig en uiterst moeilijk project succesvol gerealiseerd met de creatie van de MERCATORcontact . Dit is een oude Bancontact, ooit opgeblazen door de CCC, later omgebouwd tot Biercontact (en dus voor de grap, bier verspreidde) terug omgebouwd om oude Mercatorbiljetten van 1000 BEF te verdelen.
Dit was op 3 vlakken werkelijk onmogelijk te realiseren
1. Men mag geen geld namaken, hiervoor werden de nodige afspraken gemaakt met de juridische dienst van de Nationale Bank
2. Technisch gezien is alle technologie rondom bankautomaten STRIKT geheim. De nodige informatie om dit uit te werken is enkel na zéér grondig wereldwijd onderzoek verzameld.
3. Het budget dat hiervoor nodig is werd geraamd op 20.000 €. Dit werd quasi zonder budget, maar mits doorgedreven onderzoek met de penningmeester van C&T, Dirk De Roy gerealiseerd. Dirk is een zeer bekwaam geluidsingenieur, hij bouwde het audio gedeelte van menige captatiewagen van Alfacam en wordt wereldwijd gevraagd.

Maatschappelijk engagement

• Kruibeke.TV vzw wil de mensen op zijn mooist in beeld brengen. Dit werkt rolbevestigend, draagt bij tot het geluk en werkt prima tegen de verzuring. Iedereen is immers waard om mooi in beeld te komen.
• Kruibeke.TV vzw wil de verenigingen ondersteunen en hun activiteiten bekend maken voor groot publiek.
• Kruibeke.TV vzw wil het verschil maken in moeilijke dossiers zoals de mobiliteit over de Schelde in Temse
• Kruibeke.TV vzw wil het toerisme actief ondersteunen en attractief voorstellen in de media
• Kruibeke.TV vzw wil sensibiliseren rondom milieu en zwerfvuil
• Kruibeke.TV vzw wil samen werken aan een gelukkiger en mooier Kruibeke

Vooruitzichten

De samenwerking van alle vrijwilligers opent bijzonder boeiende perspectieven. Naast de filmpjes (waar bijzonder veel tijd in kruipt), worden nog andere ICT uitdagingen uitgewerkt, waarvan we U, binnenkort, heel graag over zullen informeren!

Comments are closed.